usability: skip to content, skip to sitemenuPatiënteninformatie

Cysten van pols en hand

Wat is het?

De cyste (ook wel ganglion genoemd) zijn frequent voorkomende, goedaardige knobbeltjes of gezwelletjes thv de hand of pols.

Zeer vaak liggen ze thv de rugzijde van de pols ( dorsale polscyste/ganglion), maar we zien ze ook regelmatig thv de palmzijde van de pols (volaire polscyste/ganglion), het eindgewricht van een vinger (muceuze cyste) en aan de vingerbasis (flexorpees-cyste).

Wat is de oorzaak ?

Er is niet echt geweten wat de aanzet is tot het vormen van een cyste. We zien wel dat de cyste iets meer bij vrouwen voorkomen. Soms is er een verhaal van een voorafgaand trauma of herhaalde belastingen (vb toestelturners).

De goedaardige cystjes zijn gevuld met een gelatineachtige vloeistof, ze kunnen ontstaan uit het gewrichtskapsel van nabijgelegen gewrichten, ligamenten of peesscheden van buig- of strekpezen, wanneer deze geïrriteerd/ontstoken zijn.

Wat zijn de klachten ?

Hoewel in de meeste gevallen de ganglions pijnloos zijn, geven ze soms toch last, bijvoorbeeld wanneer ze pas ontstaan zijn of bij constante en/of zware arbeid van de hand/ pols. Daarnaast kan er ook pijn zijn tgv het drukken van de cyste op een zenuw. Grote cysten kunnen ondanks dat ze pijnloos zijn, toch storend zijn owv esthetische redenen.

De grootte van de cysten is zeer wisselend. Soms verdwijnen de cysten spontaan, zonder enige behandeling.

Belangrijk voor de diagnose is de plaats en het uitzicht van de cyste. Om onderliggende aandoeningen van de gewrichten uit te sluiten wordt er een RX genomen, terwijl een echografie meer informatie geeft omtrent vorm, inhoud en de relaties met de omliggende structuren (pezen, bloedvaten, zenuwen,...).

Wat is de behandeling ?

De meeste cysten moeten niet behandeld worden. Het is wel belangrijk opmerkzaam te zijn voor veranderingen in de vorm of consistentie.

Niet-operatief

Wanneer de cyste de patiënt toch last bezorgt (pijn, verstoren van de handfunctie of esthetiek) kan een niet-operatieve behandeling overwogen worden, zoals een punctie (= opzuigen van het vocht uit de cyste), al dan niet gecombineerd met een cortisone-injectie en/of een tijdelijke immobilisatie van de hand/pols dmv gips of een polsbrace. Belangrijk om te weten is dat de kans op succes met deze conservatieve maatregelen in vele gevallen vrij klein is.

Operatief

Als de zonet besproken maatregelen geen verbetering van de klachten geven, kan er beslist worden over te gaan tot een heelkundige verwijdering van de cyste. De ingreep gebeurt over het algemeen via daghospitaal (’s morgens opname en ’s avonds, na het ontslag, naar huis). De verdoving is algemeen of regionaal, dit wordt beslist in overleg met de anesthesist.

De ingreep zelf bestaat er in het ontstaansmechanisme van de cyste (ventiel- of klepmechanisme) te verwijderen. Vaak moet hiervoor een deel van het betrokken gewrichtskapsel of de peeschede weggenomen worden. Om een herstel van deze structuren (vooral indien thv de pols) mogelijk te maken is een gipsverband gedurende 2 à 3 weken noodzakelijk.

Complicaties

Zoals bij elke operatie is er een risico op infectie, nabloeding of letsels aan andere structuren.

Contacteer steeds een arts bij één van de volgende problemen: koorts, toenemende zwelling - roodheid - warmte - pijn, functieproblemen of een lekkende wonde.

Meer specifiek voor deze ingreep is dat sommige patiënten, langer dan andere, last hebben van lichte pijn, zwelling of ongemak bij het bewegen. Dit alles is het gevolg van littekenweefsel in het kapsel. Toch zien we dat ook deze mensen, door enkele beurten bij de kinesist (massage en beweeglijkheidstraining), vrij snel hun normale activiteiten kunnen hervatten.

Niettegenstaande de operatieve verwijdering van de cysten de grootste kans op succes geeft, kunnen we geen uitspraken doen omtrent het al dan niet wegblijven ervan. Men moet er dus rekening mee houden dat de cysten kunnen terugkomen, uit studies is gebleken dat de kans hierop ergens rond de 5 à 10% ligt.
Login: