19 juli 2021

Ortho academy 17/JUN/2021 : dr.Bartholomeeusen "nut en meerwaarde knierobot ROSA" en dr. Fransen "Frequente Rugoperaties"

Een continue evolutie in zorg, personeel en technieken doet ons beseffen hoe belangrijk permanente vormingsmomenten zijn om iedereen aan boord te houden en om verder te kunnen evolueren.

Eén jaar na de start van de Covid-19 crisis werd hiervoor de Ortho Academy opgericht waarmee we de permanente vorming van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers verder willen optimaliseren. Hiernaast willen we met deze informatie op een laagdrempelige manier patiënten informeren over zowel nieuwe evoluties op onze afdeling als algemene operatieve informatie.

Ortho Academy zal op regelmatige tijdstippen zowel online als fysiek bijscholingen aanbieden over uiteenlopende orthopedische onderwerpen waarbij iedereen de kans krijgt om hieraan te kunnen deelnemen.

De eerste bijscholing ging door op 17 juni 2021 via ZOOM:

  • Dr. Bartholomeeusen legde het nut en de meerwaarde uit van de gloednieuwe knierobot die recent door de dienst Orthopedie in gebruik werd genomen.
  • Dr. Niki Fransen sprak over de meest frequente rugoperaties en waarom ze juist worden uitgevoerd.