Factuur

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Factuur

Het ziekenhuis factureert alle kosten en erelonen van uw verblijf. Officieel heet de factuur ‘Uittreksel verpleegnota’, en ze wordt opgesteld volgens wettelijke verplichtingen. Alle ziekenhuizen moeten ditzelfde model van factuur gebruiken.

Een groot deel van de kosten wordt meestal rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd. Dit bedrag staat op de factuur onder ‘Ten laste van uw ziekenfonds’ en is louter informatief. U betaalt enkel uw persoonlijk aandeel en de supplementen. Is dat niet het geval, dan vindt u bij de factuur een groen formulier waarmee u bij uw ziekenfonds de voorziene terugbetaling krijgt.


Op de ziekenhuisfactuur vindt u verschillende rubrieken terug:

  • Verblijfskosten
  • Forfaitair aangerekende kosten
  • Apotheekkosten, farmaceutische en parafarmaceutische kosten
  • Honoraria
  • Overige kosten

 

Supplementen NMR-onderzoeken

In het AZ Herentals worden bij NMR-onderzoeken supplementen aangerekend, bovenop de RIZIV-tarieven. Dit bedrag moet door de patiënt betaald worden.
Enkele jaren geleden voerde de overheid zware besparingen door in de tarieven voor NMR-onderzoeken, waardoor de kwaliteit van zorg in het gedrang kwam. Omdat de dienst radiologie van AZ Herentals zijn patiënten hoogtechnologische zorg wil bieden, is het genoodzaakt om de oude tarieven aan te rekenen. Het verschil tussen de nieuwe (terugbetaalde) en oude tarieven moet door de patiënt bijbetaald worden. Hoe groot dit bedrag is, hangt af van het soort onderzoek.

Prestatienummer Soort onderzoek Supplement patiënt

  • 459395 - 459406 NMR hoofd 47,19 euro
  • 459410 - 459421 NMR hals/thorax/abdomen 47,19 euro
  • 459491 - 459502 NMR wervelzuil 5,24 euro
  • 459513 - 459524 NMR lidmaat 47,19 euro

Prijzen geldig vanaf 1 februari 2018

De betaling


De bedragen die op de factuur vermeld staan, zijn niet allemaal voor uw eigen rekening. De bedragen in de kolom 'Ten laste ziekenfonds' worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald. De bedragen in de kolom 'Ten laste patiënt' zijn de zogenaamde remgelden die u zelf moet betalen. Welk bedrag u betaalt, is afhankelijk van uw verzekeringsstatuut bij uw ziekenfonds. Bepaalde groepen (zoals wezen of mensen met een leefloon) betalen minder. De bedragen in de laatste kolom zijn de supplementen die door de patiënt betaald moet worden. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan het zijn dat de kosten ten laste van de patiënt en de supplementen door de verzekering gedekt zijn. U informeert best vooraf wat uw verzekeringsinstelling terugbetaalt en wat niet.

U moet uw factuur betalen binnen de 21 dagen na verzending van de factuur. Als u nog extra informatie wenst over uw factuur, kunt u terecht op de dienst facturatie. Deze is telefonisch bereikbaar op het nummer 014 24 61 30 (tijdens werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur). U kunt ook uw vragen richten aan facturatie@azherentals.be. Vragen over uw factuur kunt u ook stellen via het contactformulier.