Honoraria

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Onder de noemer Medische en paramedische honoraria vallen onderstaande zaken:

De honoraria zijn vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, e.d. aanrekenen voor hun prestaties (ingreep, onderzoek, toezicht, consultatie, ...). De honoraria kunnen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet voor rekening van het ziekenfonds zijn. De terugbetaling ervan hangt af van de aard van de prestatie.

Let op: wanneer u op uw verzoek wordt opgenomen in een eenpersoonskamer, dan mogen de artsen-specialisten een supplementair ereloon aanrekenen (max. 100%). Dit honorarium wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. U bespreekt dit best vooraf met de arts. Veel privéhospitalisatieverzekeringen betalen deze supplementen terug, maar sommige betalen niet alles terug en dan is er nog een groot deel ten laste van de patiënt. Op voorhand informeren bij uw hospitalisatieverzekering is dus aangewezen.