Overige kosten

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Er zijn nog een aantal kleinere rubrieken die voor kosten kunnen zorgen:

  • Andere leveringen: Dit zijn leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, gipsbanden en ander gipsmateriaal. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel van de patiënt.
  • Ziekenvervoer: Als u tijdens uw verblijf voor bijkomende onderzoeken of behandelingen naar een ander ziekenhuis moet (zonder overnachting), dan wordt het vervoer geregeld en betaald door het ziekenhuis. Als u vanuit ons ziekenhuis wordt overgebracht naar een ander ziekenhuis en daar opgenomen wordt voor één of meerdere dagen, dan zijn de kosten voor uw rekening. Hiervoor ontvangt u een factuur van de vervoersmaatschappij.
  • Diverse kosten: Deze kosten worden gedetailleerd vermeld op de factuur. Het zijn kosten waar geen tussenkomst van het ziekenfonds en meestal ook niet van de hospitalisatieverzekering is voorzien, zoals telefoonkosten of rooming-in. Een lijst van deze kosten vindt u hier.
  • Btw op esthetische ingrepen: Door een gewijzigde wetgeving betaalt een patiënt die een esthetische ingreep zonder enig therapeutisch doel ondergaat voortaan 21% op zijn ziekenhuisfactuur.