Medische expertise

Wanneer u het ongeluk hebt het slachtoffer te zijn van een sport-, verkeer- of arbeids- ongeval, dan krijgt u vaak te maken met een stapel papierwerk (kosten hospitaal, apotheek, kine …) en daarboven nog deze van de verzekering. Deze (sport-, burgerlijke aansprakelijkheids-, of arbeidsongevallen-) verzekering doet haar best om de lichamelijke schade, die u heeft geleden, correct te begroten.    Spijtig genoeg is soms deze beoordeling niet allesomvattend en zijn de u toegestuurde documenten niet altijd even duidelijk.

Sinds dr. Frédéric De Schrijver in december 2008 de bijzondere beroepstitel als deskundige in ‘verzekeringsgeneeskunde en medische expertises’ behaalde, beschouwen wij, als dienst orthopedie, het helpen van onze patiënten met deze documenten als een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Indien we het niet eens zijn met de voorstellen van de verzekering, zullen we niet nalaten hierop te reageren, wat vaak leidt tot een medische expertise.

Dr. De Schrijver heeft steeds met veel toewijding de verdediging van patiënten van de dienst orthopedie Herentals, in het kader van bijstand bij deze medische expertise, op zich genomen. Hierdoor heeft hij een ruime ervaring en stevige reputatie (zowel bij patiënten als bij collega’s experten) opgebouwd in deze materie.