Onlineproms

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Patiëntuitkomsten van medische ingrepen eenvoudig in beeld gebracht

Wat kan een patiënt allemaal na een heupprothese of voorste kruisband reconstructie? Wanneer zal hij terug de trap kunnen nemen, het huis schoonmaken of terug beginnen sporten? Dit zijn allemaal vragen die patiënten zich stellen wanneer ze een chirurgische ingreep ondergaan. Om patiënten en artsen een beter beeld van hun herstelproces te geven na een orthopedische ingreep maakt de afdeling orthopedie van AZHerentals sinds 2017 gebruik van online vragenlijsten, zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures).

In januari 2017 is de dienst orthopedische heelkunde van het AZ Herentals gestart met het bevragen van patiënten na het ondergaan van een heupprothese en voorste kruisband reconstructie. Sinds 2018 zijn ook nieuwe ingrepen toegevoegd aan dit project namelijk osteotomie, hallux valgus, heup arthroscopie, tenniselleboog, knie-, schouder-, duim- en enkel protheses. Voor elke ingreep worden specifieke gestandaardiseerde online vragenlijsten opgestuurd naar de patiënten zowel voor de operatie als op regelmatige tijdstippen nadien. Omdat de privacy zeer hoog in het vaandel wordt gedragen in AZHerentals, worden deze gegevens door een extern bedrijf  behandeld volgens de GDPR (=General Data Protection Regulation) richtlijnen en zijn de resultaten enkel zichtbaar voor de behandelende arts en de betrokken patiënt.

Dr. Steven Claes: “De resultaten van deze vragenlijsten worden naar de patiënten terug gecommuniceerd door middel van een persoonlijk resultaten rapporten. Het uitsturen van een resultaten rapport is een mooi hulpmiddel bij het bespreken van de ingreep en het herstelproces van de patiënt. Het verbeterd de communicatie tussen arts en patiënt omdat ze kwesties ter sprake brengen die anders niet aan bod zouden komen. Naast het gebruik van het individuele resultaten rapport maken we op raadpleging ook gebruik van resultaten fiches met de gemiddelde uitkomstresultaten voor een specifieke ingreep. Hiermee kunnen we patiënten een beter zicht geven welke fysieke verbeteringen ze kunnen verwachten en in welke tijdsspanne. Ze kunnen zo ook hun eigen vooruitgang vergelijken met de gemiddelde scores. ”

De afdeling orthopedie heeft na 2 jaar voldoende uitkomstresultaten verzameld om info-affiches voor de heupprothese en voorste kruisband reconstructie op te hangen in de wachtzaal van de raadpleging orthopedie. Aan de hand van eenvoudige plaatjes en grote cijfers krijgen patiënten een helder beeld van wat ze kunnen verwachten bij een bepaalde ingreep.

Voor de voorste kruisband ingreep hebben er 255 patiënten en voor de totale heupprothese 290 patiënten deelgenomen aan de online vragenlijsten. Hieronder worden de eerste resultaten weergegeven voor de voorste kruisband reconstructie.

Nathalie van Beek, PhD: “Op relatief korte termijn zullen nog verschillende nieuwe projecten geïmplementeerd worden met betrekking tot de PROMs; zoals het invoeren van een meldingssysteem voor de arts als een patiënt plots slechte PROMs scores behaalt, het verhogen van de compliantie van patiënten, voornamelijk de oudere populatie, en patiënten beter op de hoogte brengen van de PROMS door middel van simpele informatie filmpjes die getoond worden in de raadplegingsruimte. ”

Binnen het Orthopedie team coördineren dr. Steven Claes en Nathalie van Beek, PhD, het PROMs onderzoek. Bij vragen en opmerkingen over PROMs kan u ons altijd bereiken via e-mail: proms.orthopedie@azherentals.be

Inschrijven kan u via volgende link.