Regel een afspraak

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Beste bezoeker/patiënt(e),

U kan steeds een afspraak maken met één van onze specialisten door te bellen op telefoonnummer: 014 24 61 60

Wij stellen onze expertise graag ten dienste van alle patiënten die een nieuwe heup (heupprothese) nodig hebben. Denkt u dat u door ons geholpen kan worden? We helpen u graag aan een afspraak op maat bij één van onze specialisten via deze link: nieuweheupkliniek.be

De wachtlijsten bij de kniechirurgen nemen momenteel snel toe. Daarom is het momenteel niet mogelijk om zelf een afspraak te maken voor dr. Toon Claes, prof. dr. Steven Claes en dr. Stijn Bartholomeeusen

! Een belangrijke uitzondering hiervoor is wanneer u een afspraak wilt maken voor een voorste kruisbandletsel. Hiervoor mag u gaan naar ons vernieuwd afsprakensysteem via:

 http://www.kruisbandkliniek.be

Gezien de extreme overbevraging, kunnen momenteel enkel afspraken gemaakt op elektronische doorverwijzing van een (huis)arts, waarna een selectie gebeurt door onze medewerkers op basis van de medische gegevens voorhanden.
 
Bij aanmelding van tweede of derde opinies worden deze voorlopig behandeld met de laagste prioriteit. Er kunnen voorlopig eveneens geen afspraken meer ingeboekt worden voor nieuwe patiënten op een moment meer dan 6 maanden in de toekomst.

We vragen u om in deze bijzonder moeilijke omstandigheden begrip op te brengen voor de eventuele situatie waarin u als patiënt ondanks een correcte verwijzing (tijdelijk) niet gezien kan worden op het spreekuur van prof. Claes of dr. Bartholomeeusen. We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak, terwijl we proberen de kwaliteit van zorg voor onze kniepatiënten verder te maximaliseren.


Vriendelijke groeten,

Dienst Orthopedie AZHerentals