10 juni 2021

Artikel in Journal of Hip Surgery, dr.Mike Tengrootenhysen: "The accuracy and ability of preoperative templating to restore femoral offset in total hip prosthesis"

Doel: Het doel van deze studie was om te bestuderen of pre-operatieve templates de femorale offset en heuplengte kunnen herstellen bij het gebruik van een calcar-geleide korte steel bij een totale heup prothese via de directe anterieure benadering.

Methoden: Preoperatieve metingen werden uitgevoerd van de femorale offset, heuplengte en steel grootte en vergeleken met de perioperatief geplaatste prothese bij 100 patiënten die een primaire totale heupprothese via directe anterieure benadering kregen. De pre- en postoperatieve femorale offset en heuplengte werden vergeleken met elkaar om te evalueren of we in staat waren om deze offset te herstellen.

Resultaten: Met een acceptatie van 1 maatverschil pre- en postoperatief werd er een nauwkeurigheid van 94%  vastgesteld bij het kiezen van de calcar-guided stem. De femorale offset was binnen de 5 mm bij 82,2% van de patiënten en de postoperatieve heuplengte was binnen 6 mm bij 90% van de patiënten vergeleken met de preoperatieve lengte.

Conclusie: Het gebruik van preoperatieve sjablonen voor totale heupprothese met calcar-geleide shortstem implantaten bleek een nuttig hulpmiddel te zijn om de definitieve geïmplanteerde grootte van de femurprothese te bepalen. Onze resultaten laten zien dat dit nieuwe ontwerp van de stem niet significant verschilt van eerder gerapporteerde resultaten met andere stemontwerpen en het mogelijk is om de femorale offset en heuplengte binnen klinisch aanvaardbare grenzen te herstellen.

Het artikel is in oktober, 2020 aanvaard en werd gepubliceerd in J. Hip Surg. in juni 2021.