24 mei 2021

Artikel in the Knee: "Simultaneous bilateral high tibial osteotomy results in excellent early recovery and pain reduction similar unilateral osteotomy"

Dr. Stijn Bartholomeeusen, dr. Steven Claes en dr. Toon Claes hebben een artikel geschreven betreffende de revalidatie na een bilaterale hoge tibiale osteotomie (HTO): "Simultaneous bilateral opening-wedge high tibial osteotomy with structural allograft impaction results in excellent early recovery and pain reduction similar unilateral osteotomy". Dit artikel is gepubliceerd in The Knee, Mei 2021.

Abstract

Achtergrond: Patiënten die lijden aan bilaterale gecombineerde mediale artrose en varus-uitlijning van de knie komen in aanmerking voor bilaterale hoge tibiale osteotomie (HTO) chirurgie. De impact van bilaterale HTO-chirurgie op revalidatie en vroege uitkomsten is nog niet gerapporteerd in de literatuur, hoewel deze kenmerken doorslaggevend zijn bij het bepalen of een patiënt bij voorkeur in één of twee fasen wordt behandeld.

Methoden: In totaal werden 29 patiënten gevolgd na gelijktijdige bilaterale HTO-chirurgie. Numeric Rating Scale (NRS), Knieblessure en Osteoartritis Outcome Score - Physical Function Short Form (KOOS-PS) en Lysholm-scores werden geregistreerd na 3, 6 en 12 maanden. De resultaten werden vergeleken met de resultaten van unilaterale HTO-chirurgie om de extra impact van gelijktijdige bilaterale HTO-chirurgie op de vroege revalidatie en herstel van gelijktijdige bilaterale HTO-chirurgie te beoordelen.

Resultaten: Drie maanden na de operatie daalden de NRS-pijnscores van 60,5 naar 40,9 en vervolgens tot 30,4 en 24,3 na respectievelijk 6 en 12 maanden. KOOS-PS-scores verbeterden van 50,0 naar 44,3 na 3 maanden, naar 33,9 en 29,8 na respectievelijk 6 en 12 maanden. Lysholm-scores verbeterden niet na 3 maanden (45,2-44,2), maar verbeterden significant na 6 en 12 maanden (respectievelijk 66,1 en 75,7). Vergeleken met unilaterale HTO-chirurgie werden vergelijkbare verbeteringen waargenomen na 6 en 12 maanden.

Conclusie: Gelijktijdige bilaterale HTO-chirurgie genereert vergelijkbare klinische resultaten in vergelijking met unilaterale HTO-chirurgie en bovendien verlengt het de tijd om deze resultaten te bereiken niet buitensporig. Het is een veilige en vermoedelijk effectievere benadering om patiënten te behandelen die lijden aan bilaterale mediale osteoartritis en varus-uitlijning van de knie in vergelijking met chirurgie in twee fasen.

Afbeeldingen