15 maart 2023

Elektrische stimulatie (ossatec) voor vertraagde botgenezing: monocentrische evaluatie gedurende acht jaar ervaring

In literatuur word vaak gesuggereerd dat elektrostimulatie de botgenezing positief kan beïnvloeden. Onze studie heeft aangetoond dat elektrostimulatie (met behulp van Ossatec) botgenezing positief beïnvloed bij zowel trauma-fracturen (75%) als osteotomieën (66%).

Gedurende een periode van 8 jaar zijn patiênten opgevolgd die behandelt werden met elektrostimulatie voor vertraagde aanhechting d.i. geen botaanhechting op radiografische beeldvorming 90 dagen na osteotomie of fractuurbehandeling.  Een vragenlijst beoordeelde verscheidene objectieve & subjectieve aspecten zoals nicotinemisbruik, pijnbeoordeling, activiteitenniveaus, comfort, etc ...

Onze resulatten toonden aan dat elektrostimulatie zorgde voor radiografische genezing bij 75% van de fractuurgroep en 66% van de osteotomiegroep. Er was geen verschil in slagingspercentage m.b.t leeftijd, geslacht, aanwezigheid van osteosynthesemateriaal of fractuurlocatie. Roken beïnvloed de slagingskansen van deze techniek echter wel.

Het gebruik van elektrostimulatie zorgt voor een hogere genezingssnelheid en kan mogelijke toekomstige heringrepen vermijden.

Wil je hier graag meer over weten? Lees meer in ons artikel gepubliceerd in Acta Orthopedia Belgica "IC-Type Electric stimulation for delayed bone healing: monocentric evaluation over eight years of experience"