15 maart 2023

Elektrische stimulatie (ossatec) voor vertraagde botgenezing: monocentrische evaluatie gedurende acht jaar ervaring

In de literatuur wordt vaak gesuggereerd dat elektrostimulatie een positieve invloed kan hebben op botgenezing. Onze studie heeft aangetoond dat elektrostimulatie (met behulp van Ossatec) inderdaad een positief effect heeft op botgenezing, zowel bij traumafracturen (75%) als osteotomieën (66%).

Gedurende een periode van 8 jaar hebben we patiënten gevolgd die werden behandeld met elektrostimulatie vanwege vertraagde botgenezing, wat inhoudt dat er geen botaanhechting zichtbaar was op radiografische beeldvorming 90 dagen na osteotomie of fractuurbehandeling. Een vragenlijst beoordeelde verschillende objectieve en subjectieve aspecten, zoals nicotinemisbruik, pijnbeoordeling, activiteitenniveaus, comfort, enz.

Onze resultaten toonden aan dat elektrostimulatie zorgde voor radiografische genezing bij 75% van de patiënten in de fractuurgroep en 66% van de patiënten in de osteotomiegroep. Er was geen verschil in slagingspercentage wat betreft leeftijd, geslacht, aanwezigheid van osteosynthesemateriaal of fractuurlocatie. Roken bleek echter wel van invloed te zijn op het slagingspercentage van deze techniek.

Het gebruik van elektrostimulatie resulteerde in een hogere genezingssnelheid en kan mogelijk toekomstige heringrepen voorkomen.

Wil je hier graag meer over weten? Lees meer in ons artikel gepubliceerd in Acta Orthopedia Belgica "IC-Type Electric stimulation for delayed bone healing: monocentric evaluation over eight years of experience"