26 oktober 2023

Orthopedie Congres in de Brede Lijn 2023- terugblik

We zijn verheugd terug te blikken op een geslaagd congres over 'Joint Preservation in Orthopaedics', waarbij dr. Toon Claes en dr. Filiep Bataillie voor de laatste keer als voorzitters optraden. Zowel onze lokale als internationale sprekers leverden uitstekende presentaties, met inspirerende speeches van onder andere dr. Matthieu Ollivier, dr. Lars Engebretsen, dr. Michael Dienst, dr. Damian Griffin, dr.Rintje Agricola en dr. Jaak Roos

Onze oprechte dank gaat uit naar alle geweldige sprekers en enthousiaste bezoekers die hebben bijgedragen aan het succes van dit congres.


We kijken al uit naar ons sportcongres in 2024!