19 februari 2021

Publicatie artikel dr. T. Claes en dr. S. Claes - Etiology of knee pain in elite cyclists: A 14-month consecutive case series

Doel: Overbelastingsblessures aan de knie zijn een veelvoorkomende oorzaak van gemiste trainings- en wedstrijddagen bij elite-wielrenners, maar de onderliggende omstandigheden die deze kniepijn veroorzaken, zijn niet goed gedefinieerd.

We voerden een diagnostisch onderzoek uit, waarbij we een reeks van 53 wielrenners op hoog niveau met niet-traumatische kniepijn gedurende een periode van 14 maanden onderzochten. Klinische informatie over kniepijnintensiteit, locatie en voorkomen werd verzameld met behulp van een vragenlijst.

Resultaten: Onze resultaten laten zien dat er 7 verschillende overbelastingsletsels konden geïdentificeerd worden. Het prepatellaire wrijvingssyndroom was verantwoordelijk voor de meerderheid van deze overbelastingsblessures (46%), terwijl mediaal plicasyndroom (15%), biceps femoris tendinopathie (7,5%), patellaire tendinopathie (9,4%), infrapatellair plica frictiesyndroom (7,5%), infrapatellaire vetkussentjes (5,7%) en iliotibiaal bandsyndroom (3,7%) waren andere oorzaken van kniepijn bij deze atleten.

Conclusie: In tegenstelling tot de huidige overtuiging, tonen onze resultaten aan dat in plaats van overbelasting van patellofemoraal kraakbeen, wrijvingsgerelateerde overbelastingsblessures de meest voorkomende en onderschatte oorzaak zijn van kniepijn bij wielrenners op hoog niveau.

Het artikel is in Januarie gepubliceerd in Acta orthopedica Belgica en kan bekeken worden in bijlage.