Roken

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Invloed van roken op orthopedische aandoeningen

  • Rokers hebben een hoger risico op postoperatieve complicaties zoals wondinfectie, overlijden en prothesegerelateerde complicaties.
  • Als rokers preoperatief stoppen met roken, kan het risico op algemene postoperatieve complicaties worden verminderd, maar dit is nog niet bewezen voor prothesegerelateerde complicaties.
  • Op het gebied van fractuur- en peesgenezing herstellen rokende patiënten langzamer en hebben ze vaak een minder gunstige uitkomst.
  • De fractuur- en peesgenezing verlopen langzamer bij rokende patiënten en hebben vaak een minder gunstige uitkomst.
  • Het is belangrijke het negatieve effect van roken op de behandeling van orthopedische aandoeningen te bespreken met de patiënt.

Iedereen weet dat roken gerelateerd is aan cardiopulmonale complicaties, maar de effecten van roken op andere ziektebeelden zijn minder bekend.Binnen de orthopedie wordt steeds meer gepubliceerd over de effecten van roken op bijvoorbeeld osteoporose, fractuur- en peesgenezing en de ontwikkeling van artrose.

Complicaties

Door roken is de kans op complicaties tijdens en na de operatie veel groter. Dit groter risico komt door de nicotine en koolstofmonoxide uit de tabaksrook. Deze stoffen verminderen de afweer, de bloedstolling, de doorbloeding en het zuurstofgehalte. Daardoor geneest de wond en het bot minder goed.


Infectie

De meest voorkomende complicatie na de operatie is een infectie. Het goed genezen van de wond is belangrijk om een infectie te voorkomen. Door roken verminderd de zuurstoftoevoer en is er een grotere kans op infecties en een slechte wond- en botgenezing na de operatie. Hierdoor kan het zijn dat u langer in het ziekenhuis moet blijven. Rokers liggen gemiddeld 2 dagen langer in het ziekenhuis. Bij infecties kan dat zelfs enkele weken langer zijn. Door een infectie kan een prothese, plaatjes, pinnen of schroeven los gaan zitten. En soms moeten ze verwijderd worden. Dan zijn er dus meerdere operaties nodig en is het resultaat van een operatie slechter.

Botgenezing

Botgenezing blijkt door roken zeer nadelig te worden beïnvloed. Zo hebben patiënten die roken 16x meer kans op een niet vast groeien van een enkelarthrodese (het vastzetten van het enkelgewricht) dan niet rokers. Ook hierbij wordt de oorzaak gezocht in een verminderd zuurstofaanbod door verkramping van de kleine bloedvaatjes en een verminderde capaciteit van het bloed om zuurstof te vervoeren door de koolmonoxide in sigarettenrook.

Wondgenezing

Rokers hebben een vertraagde wondgenezing. Door onderzoek blijkt de doorstroming van de kleinste huidvaatjes en de hoeveelheid zuurstof in het bloed veel slechter te zijn bij rokers. Ook blijken rokers een veel grotere kans te hebben op diepe wondinfecties juist door deze slechtere wondgenezing en neigen wondinfecties tot ernstiger uitbreiding.

Roken beïnvloedt orthopedische aandoeningen en rokers hebben een significant verhoogd risico hebben op wondcomplicaties, aseptische loslating van de prothese, diepe infectie en revisie. Ook heeft roken negatieve effecten op de fractuur- en peesgenezing. Deze risico’s moeten worden besproken met de patiënt, zodat hij of zij een weloverwogen keuze kan maken om preoperatief wel of niet te stoppen met roken.

Wat kan ik doen om deze kans op complicaties te verminderen?

U kunt de kans op een complicatie met de helft verminderen door vóór de operatie te stoppen met roken. Hoe langer u voor de operatie stopt, hoe minder kans op complicaties. Als u rookt raden wij u aan minstens 4 weken vóór de operatie en tot minstens 4 weken ná de operatie te stoppen met roken. Zo is de kans op complicaties een stuk kleiner.

 

Wilt u graag nog meer info over de effecten van roken, dan kan u onderaan de pagina bij bijlagen een artikel downloaden dat de actuele feitenvan de effecten van roken bespreekt.