Forfaitair aangerekende kosten

Regel een afspraak

Vul ons afsprakenformulier in en onze dienst neemt opnieuw contact met je op om een afspraak vast te leggen met onze artsen.

Naar het afsprakenformulier

Beter voorkomen dan genezen

PRP (plasmarijk plaatjes)
Roken

Er zijn een aantal kosten die forfaitair worden aangerekend per patiënt/per opname.

Per dag betaalt u een verpleegdagprijs. Dit is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar de wet voorziet dat de patiënt een eigen ‘persoonlijk aandeel’ moet betalen. Voor rechthebbenden op het voorkeurtarief (mensen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds) bedraagt dit 5,66 euro per dag.
Voor de anderen gelden onderstaande tarieven (per dag):

  1ste dag Vanaf 2de dag Vanaf 91ste dag
Zonder persoon ten laste 43,20 euro 15,93 euro 15,93 euro
Met persoon ten laste 43,20 euro 15,93 euro 5,66 euro
Hun kinderen ten laste 32,93 euro 5,66 euro 5,66 euro
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming 5,66 euro 5,66 euro 5,66 euro
Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden) 32,93 euro 5,66 euro 5,66 euro

 

U betaalt per dag van uw verblijf een geneesmiddelenforfait die alle terugbetaalbare geneesmiddelen dekt. Dit is een wettelijk bepaald vast bedrag en komt neer op 0,62 euro per dag.
Het ziekenfonds betaalt een vast forfaitair bedrag voor klinische biologie (labo-onderzoeken), ongeacht of u dergelijk onderzoek nodig had.
Voor klinische biologie (labo-onderzoeken), medische beeldvorming (radiologie), specifieke technische verstrekkingen en de medische wachtdienst betaalt u per opname altijd een forfaitair bedrag, zelfs als deze prestaties niet voor u van toepassing zijn. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald.
 

Wettelijk aandeel voor rechthebbenden voorkeurtarief* andere rechthebbenden

  • technische prestaties 0 euro 16,40 euro
  • forfait klinische biologie 0 euro 7,44 euro
  • forfait medische beeldvorming 1,98 euro 6,20 euro

* rechthebbenden voorkeurtarief = mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds