Pijn in de schouder

Breuk van de bovenarm (humerus fractuur)

Een bovenarm breuk is een breuk in het bovenarmbot (humerus). De bovenarm zal breken op het moment dat de belasting groter is dan dat het bot aankan. Bij het breken van het bot ervaar jij direct veel pijn en zal de pijn toenemen bij het omhoog doen van de arm, duwen, trekken of tillen. Daarnaast ontstaat er vaak een zwelling op de plek van het trauma.

Wat is een Bovenarm breuk?

Een humerus fractuur (bovenarmbreuk) wordt gekarakteriseerd door een breuk in het bovenarmbot (=humerus). Dit bot loopt uit in een bolvormig stuk, de kop. Deze kop vormt het schoudergewricht met het schouderblad, de kom.

Door een val op de schouder of gestrekte arm of door een directe klap op de bovenarm wordt de bovenarm zwaar belast. Wanneer deze belasting groter is dan wat het bot aankan, kan dit resulteren in een breuk. Dit letsel wordt een bovenarmbot breuk of humerus fractuur genoemd en valt onder de categorie 'arm breuk'. Het kan variëren van een kleine niet-verplaatste fractuur tot een ernstig verplaatste (en/of verpulverde) fractuur met zichtbare deformiteit. Het bot kan op verschillende plekken breken.

Symptomen

Personen met deze blessure ervaren meestal plotselinge scherpe, intense pijn in de humerus op het moment van het trauma. De pijn kan toenemen wanneer men bepaalde armbewegingen uitvoert, zoals: omhoog, kruisen voor het lichaam, duwen, trekken of tillen. Ook kan de pijnklacht toenemen wanneer men op de aangedane schouder ligt. De pijn en zwelling is afhankelijk van de ernst van het letsel. Ook kan er naast blauwe plekken een deformiteit zichtbaar zijn.

Oorzaken

Het doet zich meestal voor na een val (van hoge hoogte en op een hard oppervlak) en een directe klap op de humerus (vb. motorongeluk). Ook is een val op een uitgestrekte arm of een val op de punt van de schouder een oorzaak van een bovenarmbot fractuur.

Diagnose

Proximale humerusfracturen worden vastgesteld op basis van een grondig lichamelijk onderzoek en diagnostische beeldvorming. Een röntgenfoto wordt gemaakt om de breuk te bevestigen. Als meer informatie nodig is, zoals onderzoek of ander weefsel ook geblesseerd is, kan een MRI of CT-scan worden aangevraagd.

Behandeling

De behandeling van de bovenarm fractuur is afhankelijk van de vorm van de breuk. Het kan namelijk zijn dat door de fractuur botstukken zijn verplaatst. Indien dit het geval is zal er een andere behandeling worden gebruikt dan bij een breuk waar de botstukken niet zijn verplaatst.

Behandeling bij verplaatste fracturen

Verplaatste fracturen van de bovenarm dienen een anatomische reductie te ondergaan. Hierbij worden de botstukken correct geplaats onder verdoving. Dit wordt gevolgd door chirurgische interne fixatie ter stabilisatie van de fractuur. Vervolgens dient de patiënt de arm te laten rusten in bijv. een sling.

Behandeling bij niet-verplaatste fracturen

Niet-verplaatste humerus fracturen worden behandeld met relatieve rust m.b.v. immobilisatie (sling). De orthopeed zal de patiënt adviseren welk behandeltraject het beste past. Deze beslissing zal worden gemaakt op basis van de ernst, het type en de locatie van de humerus fractuur