3 november 2021

Europees voetcongres (EFAS) - 2 posters

Op het European foot and ankle society congres in Lyon van 21-23 oktober werden er twee studies van ons departement voorgesteld in de poster presentatie. Beide posters kan je in bijlage terugvinden onderaan de pagina.

De eerste studie, getiteld "Bone marrow oedema syndrome (BMOS) of the foot and ankle in paediatric population: a retrospective case series with serial MRI evaluation", bespreekt de klinische en MRI data van 6 pediatrische patiënten die lijden aan BMOS aan de voet en enkel.

Aangezien BMOS van voorbijgaande aard is en waarschijnlijk zelfbeperkend is, geloven we dat er geen farmacologische behandeling nodig is, en conservatieve maatregelen moeten worden genomen om het comfort van de patiënt tijdens de ziekte te verbeteren. De klinische progressie van symptomen vertoont een parallel verloop met de MRI bevindingen, waardoor opeenvolgende follow-up MRI-beeldvorming overbodig is. Een snelle en juiste diagnose van BMOS, gebaseerd op klinische bevindingen en beenmerg-oedeem patronen op MRI zonder duidelijke onderliggende oorzaken, kunnen onnodige diagnostisch onderzoek en invasieve behandelingen voor patiënten.

De tweede studie, getiteld "case report: an unexpected outcome of in situ fusion of the calcaneo-cuboid joint", bespreekt aan de hand van een case study de chirurgische opties bij eindstadium artrose van de middenvoet bij jonge patiënten. Anders dan bij oudere patiënten, ervaren we dat artrodese van midtarsal gewrichten minder wordt  getolereerd bij een jongere patiëntenpopulatie.

Het doel van dit casusrapport is om de gevoeligheid van voetstatistieken, vooral bij jongere patiënten, te bespreken. Een 23-jarige vrouw werd behandeld met in-situ fusie van het calcaneocuboïde gewricht vanwege pijnlijke posttraumatische artritis. Twee jaar postoperatief was de pijn onveranderd, ze was niet in staat om op het gewicht volledig te steunen en een verhoogde hielvalgus werd opgemerkt. Twee opeenvolgende SPECT-CT's, 14 en 22 maanden na de operatie, toonden een genezen artrodese met aanhoudende activiteit. Er werd geen andere verklaring gevonden dan verhoogde botspanning door de artrodese als gevolg van verkorting van de laterale kolom na in-situ artrodese van het calcaneo-cuboid gewricht. Er werd een revisie-arthrodese met verlenging en restauratie van voetstatistieken uitgevoerd en de klachten verdwenen geleidelijk.