12 juli 2021

Kempense ziekenhuizen schakelen chirurgische robots in voor knieprothesen

De diensten orthopedie van de ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout zetten vier chirurgische robots in bij het plaatsen van knieprothesen. Daarmee wordt Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) een van de grootste sites voor kniechirurgie in België.

“Veel patiënten denken dat de chirurg het werk uit handen geeft en de robot de ingreep automatisch uitvoert”, vertelt dr. Stijn Bartholomeeusen van AZ Herentals. “Maar een robot is slechts een hulpmiddel om de knieprothese met meer precisie te plaatsen. Het operatieve werk wordt nog steeds grotendeels door de chirurg zelf uitgevoerd, dus de nodige ervaring blijft onontbeerlijk voor een goed resultaat. En die is ruimschoots aanwezig binnen ons netwerk.”

De vier Kempense ziekenhuizen tellen samen negen kniechirurgen die intensiever gaan samenwerken.
De vier Kempense ziekenhuizen tellen samen negen kniechirurgen die intensiever gaan samenwerken.

ZNK investeert in vier chirurgische robots, waardoor elk Kempens ziekenhuis zo’n robot ter beschikking heeft. “De robots zijn ook een manier om wetenschappelijke studies binnen te voeren”, zegt dr. Erik Vanlommel van AZ Turnhout. “Elke fabrikant van knieprothesen ontwikkelt namelijk zijn specifieke robot. Zo gebruikt AZ Herentals bijvoorbeeld de ‘ROSA’, terwijl we in AZ Turnhout de ‘Navio’ gebruiken, een robot die beter aansluit bij de prothese die ons vertrouwd is. Zo kunnen we onderling vergelijken en zoeken naar wetenschappelijk onderbouwde verbeterpunten. Dat is alleen maar een voordeel voor de patiënt.”

Door de investering kunnen de Kempense ziekenhuizen een van de grootste wetenschappelijk georiënteerde kniediensten in België uitwerken. De slagkracht van de negen Kempense kniechirurgen speelt in de toekomst een belangrijke rol in het verbeteren van de behandeling van zowel routineuze als complexe knieproblemen.