4 mei 2020

Richtlijnen opstart ziekenhuis - COVID19

Geachte bezoeker,

Omwille van de corona-crisis werden alle niet-essentiële consultaties en ingrepen in alle Belgische ziekenhuizen half maart geannuleerd om alle aandacht te kunnen richten op de toestroom van coronapatiënten. Heel voorzichtig zullen de ziekenhuizen een beperkt aantal (semi)-dringende afspraken opnieuw laten doorgaan.

Dit alles dient natuurlijk op een veilige manier te gebeuren met alle respect voor de gekende voorzorgsmaatregelen. Er zijn hiervoor een paar wijzigingen doorgevoerd voor het betreden van het ziekenhuis.

  • Iedere patiënt dient voorbij het checkpoint te passeren. Hier zal u voor de eerste keer de handen wassen/ontsmetten en krijgt u een mondmasker toegewezen.
  • U mag maximaal 30 minuten voor uw afspraak het ziekenhuis betreden.
  • Het aantal beschikbare stoelen in de wachtzalen is beperkt zodat wachtende patiënten 1,5m afstand van elkaar hebben. Op de stoelen die niet gebruikt mogen worden is een papieren verbodsteken gelegd.
  • U komt altijd alleen naar de raadpleging, behalve als u minderjarig of hulpbehoevend bent.
  • Patiënten die vanuit de wachtzaal naar de raadplegingsruimte worden geroepen, zullen gevraagd worden
    de handen te ontsmetten met handalcohol bij het binnenkomen van de consultatieruimte.
  • Social distancing wordt in het gehele ziekenhuis toegepast, bv. een afstand van 1.5 meter bewaren aan de onthaaldesk, in een rij wachtende, ...
  • Houd zo veel mogelijk rechts aan in de gang zodat u andere patiënten niet kruist

Dit alles is een hele uitdaging voor het ziekenhuis: we zullen nog een tijdlang moeten werken met beperkte middelen, beschermingsmaterialen en medewerkers, want veel zorgverleners zijn nog nodig op de COVID-afdelingen. Bovendien vraagt dergelijke heropstart een enorme voorbereiding op alle vlakken met alle noodzakelijke veilighedsregels in acht genomen. Meer informatie kan u terugvinden op de website van AZHerentals.

We vragen om het nodige begrip en geduld in deze moeilijke periode.

Dienst orthopedie AZherentals