24 februari 2021

Orthopedie Herentals geeft voorrang aan meest ernstige klachten

De coronacrisis zorgt ervoor dat vele duizenden patiënten hun operatie uitgesteld zagen. Bij het hervatten van de activiteiten in het operatiekwartier roept dat de vraag op: wie heeft de grootste nood aan zorg en komt het eerst aan de beurt?

Orthopedie herentals heeft geprobeerd hier een antwoord op te bieden door hun patiênten mee een stem te geven in het kapittel; zij kunnen aan de hand van een digitaal systeem hun pijn- en functiescores vergelijken met die van lotgenoten. Patiënten met een bovengemiddelde pijnervaring worden dan sneller geopereerd. “Dus het is niet langer first come, first served”, zegt orthopedisch chirurg Steven Claes. “En nee, patiënten gaan hun klachten niet overdrijven. De overgrote meerderheid is eerlijk.”

Wil je hier mee van weten? je kan dit lezen met onderstaande links:

De Gazet van Antwerpen

Het Laatste Nieuws

Het Nieuwsblad

Wil je meer weten over het PROMs systeem? Hier  kan je meer informatie hierover terug vinden.